BASES DEL CONCURS

1. Objecte
L’objecte d’aquest concurs és promoure la creació literària i l’afició per la lectura.

2. Modalitats
Existirà una única modalitat, que abastarà els següents gèneres literaris:
– Narració breu o micro relat
– Poesia
Els treballs han de ser originals i inèdits, escrits en llengua catalana. Cada participant només pot presentar un únic treball.

3. Participants i categories
La participació és oberta a tothom.

4. Categories
A-1 categoria infantil – 6 a 8 anys
A-2 categoria infantil – 9 a 11 anys
B categoria juvenil – 12 a 17 anys
C categoria adulta – a partir de 18 anys
D persones adultes iniciades en la llengua catalana – Nivell A – B català

5. Tema i característiques
El tema és lliure i tindrà una extensió màxima de 2 fulls A4 escrits per una cara amb un cos de lletra 11, interlineat 1,5 i s’usarà preferentment el tipus de lletra Arial.
En la categoria A-1 (6-8 anys) el treball podrà ser il·lustrat.

6. Presentació
Del 20 de febrer al 8 d’abril, es poden entregar els treballs per via electrònica o presencial.
Per via electrònica: S’haurà d’enviar un e-mail a abril.literari@gmail.com indicant que vols/voleu participar en el concurs.
Caldrà que adjunteu un document amb l’obra que es presenta en format WORD. El document haurà d’incloure el pseudònim amb el que es participa. En un document a banda es posarà el pseudònim, el nom, l’edat, el títol de l’obra, la categoria, el correu electrònic i un telèfon de contacte.
Entrega presencial: S’entregarà el treball en format digital i també amb còpia impresa a la secretaria de l’Espluga Viva, Carrer de Sant Francesc Xavier, 7-9, 08950 Esplugues de Llobregat. De dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda. Els treballs aniran signats amb pseudònim i es presentaran dins d’un sobre on constarà la categoria i el pseudònim. A l’interior del sobre n’hi haurà un altre de tancat, també amb la categoria i el pseudònim a l’exterior, que contindrà les dades següents:
pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a, categoria, edat, telèfon i correu electrònic.

7. Premis
S’estableix 1 premi per categoria, amb el ben entès que el jurat podrà atorgar accèssits si ho creu convenient. Els premis consistiran en un lot de llibres per a cada premi de cada categoria i un diploma acreditatiu. Totes les obres es publicaran, tal i com es presentin sense correcció, recollides en format llibret, per tal de fer-les públiques i promocionar la creació literària en català, objectiu principal del premi convocat.

8. Jurat
El jurat estarà format per: Sònia Moll (escriptora), Mireia Bonet (professora), Narcís Fluvià (bibliotecari), Enric Viladot (Editorial Viena) i Carme Porta (Pati Blau).

9. Lliurament de premis
El lliurament de premis es durà a terme el dimarts 30 d’abril, a les 19.00 h de la tarda a la Sala d’Actes de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

10. Altres consideracions
El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

Pin It on Pinterest

Share This