L’AULA DE GRALLA és un projecte formatiu creat per TiC -Espluga Viva per tal de dotar els col·lectius de músics vinculats a esdeveniments de tipus tradicional i popular (entremesos, cercaviles, balls de plaça …) de les eines necessàries per a la seva formació musical com a grallers, proporcionant una formació que garanteixi la seva qualitat com a músics i el seu coneixement del context en què es mouen.

Principis bàsics:
a) La preservació del repertori propi de l’instrument i del repertori propi d’Esplugues.
b) El coneixement de la funció que realitza la gralla en els diferents contextos festius i rituals.
c) Un ensenyament que tingui com a eix central l’aprenentatge instrumental, que parteixi de la vivència de la pràctica musical, que sigui prou personalitzat per adequar-se a les necessitats de cada alumne, que sigui adequat al tipus de formació que es requereix d’un músic tradicional i que garanteixi el nivell i la qualitat que la música tradicional i popular es mereixen.

Objectius generals:
a) Conèixer i transmetre el patrimoni sonor propi dels Països Catalans en quant a l’instrument, timbres, formacions bàsiques i maneres de tocar.
b) Garantir la formació dels grallers en el territori d’Esplugues en tota l’;extensió de l’ensenyament, des de els trams inicials fins als superiors.
c) Conèixer la funció i el context en què actua la gralla.
d) Conèixer aquells aspectes del folklore d’Esplugues relacionats íntimament amb la pràctica instrumental.
e) Fomentar el debat i l’intercanvi d’idees en quant al tractament actual de la música tradicional i el seu context.

Característiques:
– Les classes duran 45 minuts, són en format individual i també hi ha sessions de grup instrumental específiques a determinar.
– L’horari és de dilluns a divendres de 19:00h a 21:00h.
– Per a més informació us podeu adreçar al nostre correu electrònic o a secretaria, ja sigui presencialment o per telèfon ( 93 473 39 09 ).

Pin It on Pinterest

Share This